top of page

Glädjande siffror: Barn- och ungdomsidrotten återhämtar sig

12 april 2024 / SWE3


Det pågår mer barn- och ungdomsidrott idag än innan pandemin, det visar statistik för 2023 från Riksidrottsförbundet. SWE3:s idrotter hör till de som drabbades hårt under pandemin och som inte nått tillbaka till samma antal utövare som innan pandemin – vilket en pågående satsning på barn- och ungdomsidrott inom förbundet ska försöka åtgärda.


Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen. Detta blev tydligt under 2020 och 2021 då antalet deltagartillfällen, som redovisas i den så kallade LOK-statistiken som avser stöd till idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år, inom idrottsrörelsens sjönk markant. Kurvan vände uppåt under 2022 och under 2023 har återhämtningen fortsatt, det visar siffror som Riksidrottsförbundet har presenterat.


– Det är mycket glädjande att deltagandet för barn och ungdomar inte bara återhämtat sig från de stora tapp som pandemin innebar utan också slog rekord. Det är ett tydligt kvitto på att idrottsrörelsens gemensamma hårda arbete gett resultat. Samtidigt som vi gläds åt de nya siffrorna kan vi konstatera att det är stora skillnader mellan olika idrotter och att det också är olika över landet, säger Anna Iwarsson, ordförande för Riksidrottsförbundet. 


Bland de tio största förbunden och idrotterna inom Riksidrottsförbundet är det fotbollen som ökat mest med 14 procent fler deltagartillfällen och därefter kommer basket med 11 procent. Av övriga idrotter med mer än 25 000 deltagartillfällen per år är utfallet varierat.


Utöver amerikansk fotboll har idrotter som akademisk idrott, kanot, motorsport och styrkelyft haft svårt att aktivera barn och ungdomar i samma utsträckning efter pandemin som innan.


Inom SWE3 finns en medvetenhet kring problematiken, vilket också har föranlett en övergripande och pågående satsning på barn- och ungdomsidrott. I denna satsning ingår ett projekt kring skolambassadörer, stöd till nya föreningar, initiativet SWE3 Rookie Days – med möjlighet för barn och ungdomar att prova på förbundets idrotter – och material till föreningar. Liksom nya och anpassade spelformer för barn och ungdomar inom den amerikanska fotbollen i ett första steg och därefter även för flaggfotboll och landhockey.


– Inom SWE3 är vi duktiga på att tillvarata engagemang och samarbeta för att bli starkare tillsammans. Landslags- och RIG-verksamheten håller hög internationell klass. Men som LOK-statistiken visar har vi en utmaning i att aktivera barn och ungdomar inom våra idrotter på samma nivå som vi gjorde. Inom förbundet är vi högst medvetna om hur statistiken ser ut och arbetar för att fler ska upptäcka Sveriges bästa idrottsgenomskap i den amerikansk fotbollen, flaggfotbollen och landhockeyn, säger Kjell Peterson, ordförande för SWE3.

Comments


bottom of page