top of page
2020_herr2_edited_edited.jpg

Bli medlem

Att göra efter prova på träningen

  • Betala den årliga medlems- och träningsavgiften.

  • Betala ev terminshyra för utrustning. (hjälm/axelskydd) Fyll i hyreskontraktet för hjälm/axelskydd om det inte är gjort  i samband med provträningen.

  • Administration - Lagledare hjälper till med blankett för spelarlicens och dylikt. Målsman skriver under för minderåriga spelare. 
     

  • Vem som helst kan bli stödmedlem genom att betala medlemsavgift.

Åtagande

Åtagande mot klubben som spelare och målsman.

En förutsättning för att föreningen ska kunna fungera är alla fantastiska människor som är med och arbetar ideellt för att barn, ungdomar och seniorer ska kunna utöva amerikansk fotboll! Både aktiva spelare, föräldrar och andra supporters behövs för att kunna bedriva verksamhet.

 

När ens barn –eller du själv- blir medlem innebär det också att Du behöver göra insatser:

Det kan handla om att ställa upp som funktionär vid det egna eller annat lags hemmamatcher. Vid hemmamatcher finns ett antal uppgifter som till exempel att vara bollkalle eller stå i kedjan vid sidlinjen. (det blir man instruerad i) Kiosk och grill behöver bemanning. Medic personal ska finnas vid matcher. Vid seniormatcher i Fotbollsarenan behövs entre personal mm. 
Vid bortamatcher behöver vi hjälpas åt med transporterna.

Andra roller som behövs är lagledare som tar hand om det mesta praktiska kring ett lag. Lagledaren håller ihop det hela tillsammans med coacherna. Varje lag bör ha två eller flera lagledare.

Kostnader

Medlems och träningsavgift

Medlemsavgift      200 kr

Träningsavgifter per lag:

U11                      1 800 kr

U13                      1 800 kr

U15                      2 000 kr

U17                      2 100 kr

U19                      2 300 kr

Seniorer/Herr      3 200 kr

Flaggfotboll Herr 1 000 kr  *under uppstart

Om spelaren börjar i föreningen efter 1 september reduceras träningsavgiften med 25%.

  • I Träningsavgiften ingår spelarlicens där försäkring också medföljer. Läs mer >

  • Spelare i föreningen ska ha betalt årsavgiften för att få träna och spela match

Inbetalning

Medlems- och träningsavgift betalas årsvis. Faktura skickas ut via e-post i början av året. 

Delbetalning

Alla spelare som behöver kan få en delbetalningsplan. Tala med lagledaren eller kontakta vår kanslist på jeanettem@predators.se i god tid före sista betalningsdatum om spelaren/ målsman önskar upprätta en betalningsplan. 

Om betalningsplanen inte följs så har spelaren inte rätt att delta i träning, matchspel eller övrig föreningsverksamhet.

Tillkommande kostnader under året:

Bra att veta: Alla kostnader täcks inte av medlems- och träningsvgiften. Lagens respektive verksamheter behöver ytterligare finansiering under spelsäsongen.

 

Varför skriver vi inte exakt vilka kostnader det blir? –Jo för att vi inte i förväg vet hur många spelare vi har i varje lag och att lagens seriespel kan se olika ut från år till år beroende på vilka klubbar som anmält sig. Detta påverkar hur många matcher som ska spelas, var matcherna spelas geografiskt och därigenom reskostnaderna. När spelschemat är fastställt kan vi ge närmre besked om belopp. Vi vill inte ta i för mycket.

Exempel: Bortamatch under seriespelet då vi hyr buss för laget och fyller upp med föräldrar och andra supportrar som får betala sin plats.
Exempel: Ungdomsturnering i tre dagar på sommaren i Skövde. Kostnaden för deltagande i denna turnering får man delvis bidra med själv. Vilket belopp det blir beror på antal spelare som delar de gemensamma utgifterna för buss/boende.

Tillkommande kostnader beräknas årligen eller per säsong utifrån planerad verksamhet och spelarunderlag.
Beloppet bestäms i respektive lag/serie, och betalas direkt till laget.

Under året arbetar vi därför för att finansiera klubbens och våra lags verksamheter bland annat genom olika försäljningar och annan ideell verksamhet.  Vi söker även bidrag och sponsorer.  Vi vill att alla ska kunna vara med utan att ekonomi ska vara ett hinder! 
Alla idéer och initiativ är välkomna och allas insatser behövs!

Ibland gör vi insatser för klubbens gemensamma kassa och annat görs direkt för lag-kassan. Kostnaderna kan du betala in eller så kan du tjäna in till detta genom försäljning eller extra-jobb till exempel.

 

Lagledaren vet hur det fungerar rent praktiskt i det lag Du/Ditt barn är engagerat i.

Försäkring

Alla licensierade medlemmar i föreningen har en olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning och tävling, och även på vägen dit och hem. Den gäller dessutom när ni åker på träningsläger och tävlingar utanför hemorten.

folksam_edited.jpg

Telefonnummer till Folksam: 0771-950950

 Mer information finns på Folksams hemsida

Försäkring
Kostnader
bottom of page